Welkom bij stichting christelijk zorgcollectief

Waarom dit initiatief?

Zoals u weet is per 1 januari 2006 de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Deze wet maakt het ondermeer mogelijk om via een groot collectief extra korting te krijgen op de premie van uw zorgverzekering. Vanuit de mogelijkheid die de wet biedt, is het initiatief ontstaan om de stichting Christelijk Zorgcollectief in het leven te roepen.

Met de invoering van deze Zorgverzekeringswet is het voor verzekeraars noodzaak scherpe contracten af te sluiten met zorginstellingen. De premie van de zorgverzekering is mede afhankelijk van deze inkoop. Door deze scherpe inkoop zou, op termijn, christelijke zorg, onbetaalbaar kunnen worden doordat reguliere verzekeraars massacontracten met algemene zorgverleners afsluiten.


Aanmelden

Aanmelden bij Stichting Christelijk Zorgcollectief is gratis en verplicht u tot niets. Een bijkomend voordeel is dat u niet verplicht aangesloten hoeft te zijn bij overkoepelende organisaties om de korting te ontvangen.
De administratie van de stichting en de onderhandelingen met de verzekeraar loopt via de financiŽle balie. Uw zorgverzekering wordt ook via de financiŽle balie afgesloten.

De stichting geeft geen adviezen over verzekeringen en bemiddelt niet in verzekeringen.

Bereken hier online uw premie! 

P.S. onder kopje werkgever hoeft u niets in te vullen.

 

  Einsteinstraat 53
  3902 HN Veenendaal
  Postbus 432
  3900 AK Veenendaal

  T (0318) 69 44 88
  F (0318) 69 44 87
  E info@definancielebalie.nl
 

All rights reserved. All design and content © 2007